rzekoma ona

49 tekstów – auto­rem jest rze­koma ona.

Niezawodny zawód życiem

Sta­ry zeszyt w szafie
we wnętrzu nas­to­let­nie wizje
siebie w przyszłości
Ta z przeszłości
nie miała pojęcia
że żad­na z nich
nie będzie mogła
być spełniona
jak miłość 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 maja 2017, 17:00

Wczesne godziny

Ciepłe, pa­piero­we ścian­ki z logotypem
sy­reny, ra­tują mo­je zim­ne dłonie
przed sa­mot­nością uli­cy i nieobecnością
obec­nych jeszcze
niez­na­jomych, choć już
tak ob­cych dla zaczy­nające­go dzień
miasta.

Chciałabym spać, choć do­piero wstałam.
Na­dałam so­bie imię, wy­pisa­ne na kubku,
żeby czuć, że jeszcze mogę coś
zmienić. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 czerwca 2016, 23:35

Metronom

Pas­tisz ut­worów Mar­ci­na Świetlickiego

Przy­tulo­na do szy­by tramwajowej
wkładam lewą rękę pod głowę
i nasłuchuję ze­gar­ko­wej cykady

Jeszcze deszcz przys­pie­sza tempo
Stu­kanie w blasza­ny sufit
Ja - za­war­tość sta­rej puszki
i mias­to - na­dające rytm życiu
wy­pija mnie na czczo

Tu wszys­tko, choć zim­ne i ob­ce - piękniejsze
Oko życzli­wiej dos­trze­ga to, cze­go nie ma
a wraca

Pat­rzysz na mnie z przystanku
nie wsiadasz 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 kwietnia 2016, 14:48

Przeszłość
Wypędzo­na za drzwi
Upar­cie puka 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 marca 2016, 23:52

* * *

Ty­le słów
a za mało
o dwa 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 23 lutego 2016, 23:23

Ból istnienia

Styczeń to ta­ki poniedziałek
dla niegotowych
po eufo­rycznych uniesieniach
mi­nione­go roku
na zmiany i niezmienność
na ot­warcie plecaka
i rusze­nia w drogę
znowu 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2016, 12:45

Przy stoliku

Wol­ne miejsce
obok mnie
zajętej
włas­ny­mi myślami
sączącej
two­je do-nie-zobaczenia
i mo­je wzrusze­nie
ramion

nikt się nie dosiada. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 grudnia 2015, 00:41

Ile ra­zy umieramy
w ciągu życia ? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 grudnia 2015, 00:41

Strach

Po pros­tu bar­dzo się jeszcze boję.
Stag­nacji i zmian
śmier­ci i życia
ja­jek na śniada­nie, co po roz­bi­ciu nie będą na miękko
Ciebie i siebie
za cias­nych jeansów
Bar­dzo się boję,
że zos­tanę z tym sama. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 października 2015, 01:34

Kobieta zrównoważona

Chodź, po­beczy­my sobie
tak do zat­ka­nia nosa
tak do niewys­pa­nych powiek
i ciśnienia pięćset.
Chodź, pobędziemy niezależne
my, duże feministki
ponarzekamy
na samotność.
Chodź.
Wpadnij.
Na kakao
al­bo flaszkę.
Na zdro­we i szczęśli­we życie
jest jeszcze czas. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 lipca 2015, 02:22

rzekoma ona

Alicja, 22. "(...)więc gdy przyjdzie umrzeć naprawdę może okazać się że już dawno nie mamy z czego umierać."

Zeszyty
  • wszystko w jednym – jeśli słowa byłyby człowiekiem, to te składałyby się na mnie

  • życzenia. – dla in­nych i sa­mej siebie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

rzekoma ona

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 maja 2017, 12:59Cris sko­men­to­wał tek­st Niezawodny zawód życiem

25 kwietnia 2016, 10:12rzekoma ona sko­men­to­wał tek­st Metronom

24 kwietnia 2016, 17:04szpulka sko­men­to­wał tek­st Metronom

22 marca 2016, 19:46Egoista sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

21 marca 2016, 23:46rzekoma ona sko­men­to­wał tek­st Boję się, że nie [...]

21 marca 2016, 23:43rzekoma ona sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

20 marca 2016, 02:37Egoista sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

20 marca 2016, 02:15krysta sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

20 marca 2016, 00:59Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

11 stycznia 2016, 12:45rzekoma ona do­dał no­wy tek­st Ból is­tnienia