rzekoma ona, teksty ulubionych autorów, strona 2

75 tekstów ulu­bionych autorów cy­tatów.

Jeśli tes­ta­ment - to z liści,
a pom­nik jeśli - z płomienia. 

cytat

Ty jes­teś we mnie jas­kier w chmurze rzeźbiony blaskiem
nad czyn samotny. 

cytat

Ten który zwie się dziś
Twym przyjacielem
Jut­ro ok­radnie Cię
Sprze­da tajemnice 

cytat

Po­kora to dla mnie po­siada­nie najgłębszej świado­mości, że jes­teśmy jed­nią. Po­kora to brak po­gar­dy dla ko­gokol­wiek. Brak pychy. 

cytat

Jes­tem me­gaot­warta, na wiele mnie stać i niewielu rzeczy się boję, ale os­tentac­ji nie lu­bię. Swoją to­leran­cję i wszys­tko, co się składa na by­cie człowiekiem, chcę reali­zować w obrębie włas­ne­go do­mu. Gdy­by in­ni ludzie tak zro­bili to świat szyb­ciej doszedłby do pew­nej równowagi. 

cytat

To­nie słońce w horyzoncie
Mnie za­lewa pro­za, ech!
Rymów! Jak w wier­szu mi brak
Gdzie mo­tyle kolorowe
Fa­le, pod ser­cem sztorm

Pus­tka! By­le ćmy na­wet brak... 

cytat

Z bu­tel­ki sączyć chcę abstrakcję
Zro­bić skok w na­miętność - na łeb
Dreszczy! Dreszczy deszczu mi brak 

cytat

Nie poz­wa­laj mi w pół od­dechu wyjść, wyk­rzyk­ni­kiem strasz, cof­nij mnie spod drzwi. 

cytat

Kle­pię życie jak różaniec, jak pa­cior­ki bliźnia­cze dni. Sma­ku! Jak w opłat­ku mi brak. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Katarzyna Nosowska