rzekoma ona, teksty z maja 2014 roku

2 teksty z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest rze­koma ona.

paragon po wódce

zwykle
nie piję
ale kiedy już
piję
to kończy się
to tak
że nie chcę już
więcej
pić
a po­tem
trze­ba
znów pisać 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Bezpowrotnie

Te­raz już led­wie szeptem
dźwięk imion brzmi w naszych głowach
ale przyj­dzie czas, że go nie będzie
i przez drzwi tram­wa­ju
wy­mieni­my się led­wie uśmiechem
bez słów wszys­tko sta­nie się jasne
obudzi­my się sobą na nowo
nie poz­wo­limy so­bie już zasnąć
led­wie uśmie­chem powrócą
wspomnienia 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 maja 2014, 16:15

rzekoma ona

Alicja, 22. "(...)więc gdy przyjdzie umrzeć naprawdę może okazać się że już dawno nie mamy z czego umierać."

Zeszyty
  • wszystko w jednym – jeśli słowa byłyby człowiekiem, to te składałyby się na mnie

  • życzenia. – dla in­nych i sa­mej siebie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

rzekoma ona

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 maja 2017, 12:59Cris sko­men­to­wał tek­st Niezawodny zawód życiem

25 kwietnia 2016, 10:12rzekoma ona sko­men­to­wał tek­st Metronom

24 kwietnia 2016, 17:04szpulka sko­men­to­wał tek­st Metronom

22 marca 2016, 19:46Egoista sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

21 marca 2016, 23:46rzekoma ona sko­men­to­wał tek­st Boję się, że nie [...]

21 marca 2016, 23:43rzekoma ona sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

20 marca 2016, 02:37Egoista sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

20 marca 2016, 02:15krysta sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

20 marca 2016, 00:59Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

11 stycznia 2016, 12:45rzekoma ona do­dał no­wy tek­st Ból is­tnienia