rzekoma ona, teksty z marca 2014 roku

6 tekstów z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest rze­koma ona.

Podróż

Spa­kowałam rzeczy
zab­rałam mapę
i w drodze do celu
za­pom­niałam wziąć siebie
zos­tałam be­ze mnie
niepożegnana 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 marca 2014, 17:06

Placebo

Znów nieudol­ny piruet
za­dep­ta­ne czub­ki butów
ale uśmiech
bo razem
tak nam nie wychodzi
mu­zyka już zgasła
wszys­cy daw­no wyszli
i po­noć żeby
prze­nieść się w przyszłość
wys­tar­czy poczekać 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 marca 2014, 11:05

Chodź

Po­każę Ci 
miejsca
w których
nie byłam
więc możliwe
że się zgubimy

w sobie 

erotyk
zebrał 10 fiszek • 19 marca 2014, 18:46

Zboczeniec firankowy

Wyw­le­kam na bal­kon niebies­ki fotel
an­ty­sek­sowna piżama w baranki
za­raz rozśpiewa się ptaków hotel
od miesiąca ja sa­ma budzę poranki

Ziew­niesz trzykrotnie
przewrócisz się na bok
ja zno­wu wes­tchnę samotnie
napłynie myśli po­now­nie natłok
za chwilę znik­niesz w od­bi­cia oknie

i nie usłyszysz mo­jego dobranoc 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 marca 2014, 13:30

Na drugie śniadanie

Kąpię się w two­jej kawie
niesłod­ka, niepocukrowana
możesz mnie wziąć duszkiem
lub za­mie­szać totalnie 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 5 marca 2014, 16:28

Dama na kacu

Ko­biecie po­noć nie przystoi
schlać się
upić
i zapomnieć
ale cza­sem tak ją boli
że za­lewa każde z wspomnień

Chodzi wte­dy nawalona
wiel­ka pa­ni z mądrą głową
zaw­sze chciała być chwalona
życie stało się przeszkodą

Będzie dzi­siaj najpiękniejsza
choć tusz tuż pod okiem starty
może trochę niedzisiejsza
będzie rzu­cać sprośne żarty

Z im­pe­tem ko­goś uderzy
zapłacze ko­muś koszulę
jej tyl­ko bar­dzo zależy
by ktoś ją po­kochał czule 

fraszka
zebrała 10 fiszek • 1 marca 2014, 09:54

rzekoma ona

Alicja, 22. "(...)więc gdy przyjdzie umrzeć naprawdę może okazać się że już dawno nie mamy z czego umierać."

Zeszyty
  • wszystko w jednym – jeśli słowa byłyby człowiekiem, to te składałyby się na mnie

  • życzenia. – dla in­nych i sa­mej siebie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

rzekoma ona

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 maja 2017, 12:59Cris sko­men­to­wał tek­st Niezawodny zawód życiem

25 kwietnia 2016, 10:12rzekoma ona sko­men­to­wał tek­st Metronom

24 kwietnia 2016, 17:04szpulka sko­men­to­wał tek­st Metronom

22 marca 2016, 19:46Egoista sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

21 marca 2016, 23:46rzekoma ona sko­men­to­wał tek­st Boję się, że nie [...]

21 marca 2016, 23:43rzekoma ona sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

20 marca 2016, 02:37Egoista sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

20 marca 2016, 02:15krysta sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

20 marca 2016, 00:59Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

11 stycznia 2016, 12:45rzekoma ona do­dał no­wy tek­st Ból is­tnienia