rzekoma ona, myśli

5 tekstów (myśli) – auto­rem jest rze­koma ona.

Ile ra­zy umieramy
w ciągu życia ? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 grudnia 2015, 00:41

Pta­ki naj­piękniej śpiewają na cmentarzach.
Mają głosy ludzi, którzy już do nas nic nie mówią. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 maja 2015, 00:08

Cza­sami nam się tak bar­dzo wy­daje, że niemal jes­teśmy pewni. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 października 2014, 19:27

od­ległości uczą bliskości. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 czerwca 2014, 12:33

To nie do końca jest tak, że fa­ceci gus­tują w tych szczup­lej­szych i ład­niej­szych. U pań at­rakcyj­ność po­ciąga za sobą pew­ność siebie i całą pa­letę gra­tiso­wych za­let. Fakt, że czują się dob­rze z samą sobą do­daje im skrzy­deł. Może więc nie na­leży spychać stwier­dze­nia, że "wygląd ma znacze­nie" na niszową półkę dom­niema­nych in­te­lek­tualistów ? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 stycznia 2014, 22:10

rzekoma ona

Alicja, 22. "(...)więc gdy przyjdzie umrzeć naprawdę może okazać się że już dawno nie mamy z czego umierać."

Zeszyty
  • wszystko w jednym – jeśli słowa byłyby człowiekiem, to te składałyby się na mnie

  • życzenia. – dla in­nych i sa­mej siebie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

rzekoma ona

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 maja 2017, 12:59Cris sko­men­to­wał tek­st Niezawodny zawód życiem

25 kwietnia 2016, 10:12rzekoma ona sko­men­to­wał tek­st Metronom

24 kwietnia 2016, 17:04szpulka sko­men­to­wał tek­st Metronom

22 marca 2016, 19:46Egoista sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

21 marca 2016, 23:46rzekoma ona sko­men­to­wał tek­st Boję się, że nie [...]

21 marca 2016, 23:43rzekoma ona sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

20 marca 2016, 02:37Egoista sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

20 marca 2016, 02:15krysta sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

20 marca 2016, 00:59Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

11 stycznia 2016, 12:45rzekoma ona do­dał no­wy tek­st Ból is­tnienia