rzekoma ona, strona 2

49 tekstów – auto­rem jest rze­koma ona.

Pta­ki naj­piękniej śpiewają na cmentarzach.
Mają głosy ludzi, którzy już do nas nic nie mówią. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 maja 2015, 00:08

Prometeusz

Ciebie i siebie
nie mogę
wziąć
w palce
jak gliny
wiesz
w "Duchu"
wier­cisz się
w brzuchu
Ciebie i siebie
słowami
niewypowiedzianymi
mam
tęsknię za 
nami
a tu tylko
ta
nieulepiona
pulpa 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 7 maja 2015, 19:35

Aporia

Próżno szu­kać dróg
z mapą w dłoni roz­bi­jać się
na zakrętach
uda­wać, że się wie
w którą i dokąd

Więc jeśli znaj­dziesz się
na rozstaju
zacze­kaj na mnie
wyprzedzimy
to co nam pisane

nie będziemy błądzić
na skróty
bo już zgu­biłam się
w tobie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 kwietnia 2015, 19:07

Nieznajomy

Mam list od ciebie
z przyszłości
który na­pisałam sama
kochasz mnie tak bardzo
zawsze
jak ja siebie
nigdy 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 marca 2015, 11:46

Tramwaj

Wsiadam
z mod­litwą na ustach
by cię spotkać
i nie spotkać
bi­je mi serce
gdy two­je podobizny
zaj­mują miej­sca obok okien
i nie wiem
czy z miłości
czy ze strachu 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 lutego 2015, 21:59

Oszczędność czasu

Nie wa­haj się
ja też
wypatruję
w twoją stronę
i czekam.
Ga­pimy się
na siebie
uciekając
wzrokiem. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 lutego 2015, 18:41

budzi mnie melodia tęsknoty

Mu­sisz wie­dzieć, że pamiętam
że słowa które powiedziałeś
wyżłobiły mi głębo­ko w sercu
twoją miłość
I cza­sami, kiedy wnętrzności
odsłonią to miej­sce pod lewą piersią
przy­pomi­nam so­bie ciebie
choć ty 
już nie pamiętasz 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 lutego 2015, 22:36

Czy­tam książki od pra­wej do lewej.
Nig­dy na odwrót.
Kiedy znam ko­niec, nie boję się początków. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 20 stycznia 2015, 20:41

Do tablicy

Od­po­wiadam na nieza­dane pytania
bez unosze­nia ręki
zgo­dy na zab­ra­nie głosu
krzyczę
w sobie
bar­dzo głośno
ale nikt
nie słyszy 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 stycznia 2015, 14:16

Róż już tylko na policzku

Ja już nie jes­tem małą dziewczynką
zak­ry­wanie oczu
nie czy­ni mnie
niewidzialną
i w ogóle
życie
przes­tało bawić 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 7 grudnia 2014, 22:40

rzekoma ona

Alicja, 22. "(...)więc gdy przyjdzie umrzeć naprawdę może okazać się że już dawno nie mamy z czego umierać."

Zeszyty
  • wszystko w jednym – jeśli słowa byłyby człowiekiem, to te składałyby się na mnie

  • życzenia. – dla in­nych i sa­mej siebie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

rzekoma ona

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 maja 2017, 12:59Cris sko­men­to­wał tek­st Niezawodny zawód życiem

25 kwietnia 2016, 10:12rzekoma ona sko­men­to­wał tek­st Metronom

24 kwietnia 2016, 17:04szpulka sko­men­to­wał tek­st Metronom

22 marca 2016, 19:46Egoista sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

21 marca 2016, 23:46rzekoma ona sko­men­to­wał tek­st Boję się, że nie [...]

21 marca 2016, 23:43rzekoma ona sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

20 marca 2016, 02:37Egoista sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

20 marca 2016, 02:15krysta sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

20 marca 2016, 00:59Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

11 stycznia 2016, 12:45rzekoma ona do­dał no­wy tek­st Ból is­tnienia