rzekoma ona, ulubione teksty

1716 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Fraszka na smak Okrasy

Cyt­ry­na i miód
Cza­sami zmienić by mógł
Kaczka, wołowi­na i łosoś
Połamał język so­bie gość

Czy jadł to kiedyś ktoś?


Odtwórz  

fraszka • 8 września 2018, 16:37

Myśl jest myślą jak się myśli nad myślą. 

myśl • 5 września 2018, 09:06

Cza­sem by­wa tak ,że po­duszki pod głową brak. Tyl­ko cze­mu ser­ce ziewa?

Odtwórz  

myśl • 25 sierpnia 2018, 09:17

Żałos­ny to wi­dok - Fa­ryzeusz opar­ty o dekalog. 

myśl • 24 sierpnia 2018, 08:53

Do Boga…

Mam py­tań bar­dzo wiele
Nie szu­kam od­po­wie­dzi w kościele
Po­nieważ wolę być bliżej Boga
Bo do Bo­ga wte­dy jak trwoga

Bóg jest wszędzie, powiadacie
Lecz cze­mu tak często się spowiadacie?
A jak tam skal­nia­czki, na­dal ich nie ma?
Żad­ne­go naj­mniej­sze­go w pob­liżu kamienia?

Tak, mam py­tań bar­dzo wiele
Modlę się nie tyl­ko w niedzielę
Czy jes­tem aniołem? Nie, bra­kuje skrzydeł
A u Was, cze­go bra­kuje, igieł?
Odtwórz  

wiersz • 23 sierpnia 2018, 10:58

War­to a wręcz to ko­nie­czne po­cisnąć pierdoły.Lecz bez war­tości jest pier­do lenie. 

myśl • 22 sierpnia 2018, 09:18

Długi wiersz o tym jak mówiąc o czasie przeszłym mrówka miała bliżej

La­ta bąk koło ucha
Dob­rze kur że nie mucha 

wiersz • 20 sierpnia 2018, 09:36

Cza­sami war­to nie myśleć i wat­ro to prze­myśleć.

Odtwórz  

myśl • 14 sierpnia 2018, 16:38

Yo estaba contigo

Nie to nie wróci
I to bar­dzo smuci

I marze o tym, co straciłem
O tym jak z Tobą byłem

A byłem tak bar­dzo blisko
Te­raz jes­tem tak daleko

Już nig­dy nie uścis­kam dłoni
Nie po­całuje też Twych skroni [...] — czytaj całość

wiersz • 6 sierpnia 2018, 18:18

En el sol, pero frío

Wiatr rześko z lek­ka wieje
Słońce się miło śmieje
Ciepło i życie da­ruje Nam
Mnie zim­no i czuję się sam

To smut­kiem nie okraszam
To łza­mi ni­kogo nie zraszam
Biorę to, co dają, choć ciężko
To niosę ciężar ten, nie jest lekko

Ko­lana przy­tulam w ciemną noc
Tracę za dnia nag­ro­madzoną moc
I choć gwiaz­dy cieszą, a księży zerka
Zas­ta­nawiam się, czy to nie jest już udręka?

Odtwórz  

wiersz • 4 sierpnia 2018, 18:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G