rzekoma ona, ulubione teksty

1735 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Większość ludzi to mu­zykan­ci, upar­cie grają i mają pre­ten­sje, że in­ni już nie tańczą. 

aforyzm • przedwczoraj, 09:15

Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie źle o nas myśli, a my nic z tym nie ro­bimy, da­jemy dowód na to, że myśli dobrze. 

myśl • 13 grudnia 2018, 08:45

Fraszka na polonistkę

Słysze­liśta cho­py wszelkie
Jak zdo­być ko­biece serce?
Po­noć me­toda z sa­mej Francyji
Ta­ka że dziołcha za­wiśnie Ci na szyji
Po­noć to zrychto­wały pro­feso­ry z Paryża
Mówią i go­dają, że ważna jest pisanina
Ależ nie ta­ko, by­le jako
Tyl­ko ta­ko ład­no, ta­ko gładko
Ta­ko z or­togra­fiją zaznano
I o gra­maty­ce nie za­pomi­naj­ta
W dob­rem pi­saniu nauki pobierajta
Wten­czas piórem z łatwością
Niewieście każde Waszym będzie
I ka­lig­ra­fiją swą zacną do sy­pial­ni zaciągniecie

Odtwórz  

fraszka • 22 listopada 2018, 19:48

głupia jak but

z wiekiem

ni­komu nie potrzeba
mądrych kobiet

przedojrzałe
to ro­baki się kręcą... 

anegdota • 15 listopada 2018, 12:04

MIŁOŚĆ POMOC KURES…..

Odkąd od­jechałaś w ciemność
Ser­ce wy­bijało me­lodie, „MIŁOŚĆ”
Odkąd zab­rało Ciebie przeznaczenie
Us­ta całowały Ciebie namiętnie

W ho­telu tym gdzie ob­ra­zy jeleni
W po­koju gdzie zasłony w ko­lorze zieleni
I choć to był Nasz os­tatni dzień tej nocy
To ser­ce mo­je ckli­wie krzyczy POMOCY!

Lecz kiedyś trze­ba za­cisnąć pięści
Ze smut­kiem marząc o Twej piersi
Trze­ba się poz­bierać, wziąć się w garść
Od­po­wiedz tyl­ko, CZE­MU ODESZŁAŚ KUR….MAĆ?

Odtwórz  

wiersz • 14 listopada 2018, 18:55

Droga Pani

Cześć dziew­czy­no, kobieto?
Przep­raszam Dro­ga Pa­ni
Dzień Dob­ry, ser­decznie witam

Zmieniłaś mnie, nie zmieniam się
I choć już nie będę mężczyzną
Przy bo­ku Twym, nie śnisz o tym?

Wiem, nie zniżysz się do po­ziomu mego
Czy nie byłem [...] — czytaj całość

wiersz • 10 listopada 2018, 19:48

mi to logicznie

mój Odys się nie urodził
al­bo zabłądził
w morzu życia

mar­na ze mnie Pe­nelo­pa
bez czekania

dzier­gam jak mogę
niezdarnie

może ja­kiś Te­lego­nos przybędzie
z odsieczą 

wiersz • 5 listopada 2018, 10:57

Uwiel­biam zwrot "praw­dzi­wy fa­cet" ,
brzmi tak bajkowo. 

myśl • 31 października 2018, 09:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka