rzekoma ona, teksty ulubionych autorów

75 tekstów ulu­bionych autorów cy­tatów.

W związku dru­ga oso­ba nie jest ak­to­rem, który reali­zuje nasz sce­nariusz filmowy. 

cytat

Żółty la­ment uli­cy, gdzie nie chodzi nikt.
Bi­je trwo­ga żag­la­mi o codzien­ność szyb... 

cytat

Pociąg...
Przy­nosił w ok­nach ty­siące twych spojrzeń... 

cytat

Nie wierzę w two­je oczy, jak się nie wie­rzy w niebo. 

cytat

Zgliszcza. Ta­kie już pra­wo wy­ras­tać z popiołów. 

cytat

Chodząc ziemią naj­star­szą depczę
po epo­kach, po krze­mien­nych toporkach. 

cytat

...myślisz, że z Bo­ga mu­si być ta miłość,
dla której młodość w gro­bie się prześniło. 

cytat

Pan Bóg uśmie­chnął się i wte­dy pow­stała ziemia,
po­dob­na do jabłka złote­go i do zwier­ciadła przemian. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Krzysztof Kamil Baczyński